سرویس تشک لبه دار

تشک لبه دار نوزاد فضایی ایمن شبیه به شکم مادر را برای خواب آرام نوزاد فراهم می کند ،می توانید نوزاد را در هنگام خواب به آسانی جابجا کنید ;تشک گارددار از غلط خوردن نوزاد جلوگیری میکند ، با رها کردن بندهای قسمت پایین ،تشک باز شده و میتوانید به راحتی نوزاد را تعویض کنید. تشک لبه دار نوزاد در هر فضای مسطحی برای خواب نوزاد قابل استفاده است و امنیت نوزاد را هنگام خواب تامین میکند.

فیلتر کردن